De 12 principes

1 De kern van ons wezen is liefde.

2 Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.

3 Geven en ontvangen zijn in wezen één.

4 We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

5 NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

6 Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

7 We kunnen liefde zien in plaats van fouten.

8 We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.

9 We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

10 We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.

11 Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

12 Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.