Attitudinal Healing

Attitudinal Healing (AH) komt voort uit Een Cursus in Wonderen® (ECIW) en komt neer op ‘het helen van je innerlijke houding of instelling’. Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. In Attitudinal Healing staat de kwaliteit van je leven centraal, ongeacht de omstandigheden waar je in verkeerd.

Kortom, anders denken, anders leven.

In 1975 werd het eerste centrum voor Attitudinal Healing in Californië opgericht door grondlegger Jerry Jampolsky. Nu bestaan er wereldwijd zo’n 600 AH groepen verspreid over 130 landen. In een AH groep kunnen mensen actief werken aan het sterken van hun innerlijke houding. Door anders met stressvolle situaties om te gaan en niet meer te kijken naar oordelen en schuld, geeft het ons een andere ervaring: meer rust; meer vrede; meer ontspanning.

Uitgangspunt in een Attitudinal Healing bijeenkomst is dat we luisteren, elkaar laten uitspreken, stilte nemen, geen advies of goede raad geven en erop vertrouwen dat ieder zijn/haar eigen antwoord kent. Er wordt in deze bijeenkomsten gewerkt aan de hand van de 12 principes van Attitudinal Healing.